Projecte Marató

Estudi multicèntric: “Disseny i anàlisi de l’eficàcia d’una intervenció breu basada en una aplicació mòbil per a autolesions no suïcides: mesures d’autoinforme, momentànies i biològiques com a predictors de tractament”

L’estudi pretén desenvolupar un nou tractament basat en una App per a mòbil. Aquest tractament s’adreça a persones que estan bregant amb l’autolesió. Alguns estudis científics indiquen que aquestes persones podrien estar patint un important malestar emocional, especialment durant la pandèmia de la COVID-19. Aquest tipus de tractaments poden ajudar a millorar la sensació de suport, millorar el maneig de les autolesions i augmentar el benestar. A més, es poden fer de manera senzilla, i autònoma.