Programa d’abordatge de la conducta suïcida per joves

Investigador Principal: Daniel Vega
Finançament: Diputació de Barcelona

Programa d’abordatge de la conducta suïcida per joves

Aquest projecte es part d’un projecte més ampli que pretén establir un pla integral d’acció contra el suïcidi a la comarca de l’Anoia. En el projecte que aquí es presenta pretén afavorir la inclusió social d’aquells joves amb ANS, per tal d’abordar una possible malaltia mental i alguns factors associats a l’exclusió social (aïllament social, manca de connexions socials i un desigual accés als recursos) amb el subseqüent benefici potencial per prevenir el suïcidi.

Les estratègies plantejades pretenen intervenir sobre el joves vulnerables mitjançant: (i) la capacitació dels professionals de l’educació; (ii) la capacitació dels professionals d’atenció primària de salut. Concretament, es pretén organitzar una sèrie de cursos específics per professors i professionals sanitaris, que els capacitin en la detecció intervenció precoç d’aquells joves en risc, i que facilitin el suport social, el sentit de pertinença i l’accés als recursos de salut. D’altra banda, també s’espera crear una pàgina web amb informació fiable, que ajudi a modificar la percepció sobre el suïcidi i les ANS a la comunitat, i contribueixi a la reducció de l’estigma i a la conscienciació de la problemàtica en qüestió.