Papel del procesamiento de la recompensa en las conductas de autolesión no suicidas en jóvenes adultos con y sin trastornos límite de la personalidad

Investigador Principal: Daniel Vega
Finançament:

Aquest és un projecte finançat pel ‘Ministerio de Economia y Competitividad’ en la convocatòria Execelencia 2016, dintre del ‘Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia’.

Les conductes d’autolesió no suïcides (p.e., tallar-se, colpejar-se, cremar-se) són un problema creixent a nivell mundial, que afecta sobretot als adolescents i adults joves. En molts casos, aquestes conductes es fan servir com una estratègia d’afrontament davant estats emocionals negatius (amb l’expectativa de reduir-los) o bé davant situacions socials concretes. La seva relació amb els trastorns mentals, és encara poc coneguda, tot i estar presents en molts trastorns psicopatològics i, en especial, al trastorn límit de la personalitat.

En aquest escenari, els investigadors d’aquest projecte de recerca pretenen investigar les bases neurobiològiques de les conductes d’autolesió no suïcides. En concret, es centraran en com el processament del càstig i la recompensa pot jugar un paper en la persistència d’aquestes conductes i en la seva relació amb la psicopatologia. Per dur a terme el projecte, els investigadors portaran a terme diferents metodologies com ara la ressonància magnètica funcional, que permet avaluar el funcionament del cervell i la connectivitat entre les seves diferents àrees, o l’avaluació mitjançant smartphones. Per un costat, s’avaluarà a un grup de persones que estiguin realitzant tractament psiquiàtric o psicològic al CSA i, per l’altre, es reclutarà a un grup de voluntaris de la població general que tinguin entre 18 i 30 anys. Aquest projecte pretén impulsar un avanç en el coneixement de les conductes d’autolesió no suïcides en la població general i sobre la seva possible implicació amb la psicopatologia.

Imatges de l’App ‘Sinjur’, que s’ha desenvolupat per l’estudi