Política de Privacidad

Les dades que els usuaris introdueixin en els formularis o que enviïn per correu electrònic seran tractades pel Consorci Sanitari de l’Anoia i s’utilitzaran amb la finalitat de facilitar l’accés a la informació del web gestionar les peticions d’informació i/o gestió curricular que ens enviï l’usuari. En cas que doni el seu consentiment per a la utilització de cookies les seves dades seran emprades amb criteris estadístics amb la finalitat de millorar el servei prestat. Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel•lació dirigint-se per escrit al responsable del tractament.

A menys que específicament s’estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades, en cas contrari l’entitat podrà fer responsable al usuari dels danys i perjudicis que la introducció d’aquestes dades errònies pugui causar.

Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar, en cas contrari el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal.

Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.

Les seves dades no es cediran a tercers ni s’utilitzaran per cap altre finalitat diferent a l’establerta en el primer paràgraf del present advertiment, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que d’acord amb normativa vigent estigui legitimada per exigir-les.

Així mateix, l’entitat comunica a l’usuari l’eventual utilització de cookies quan l’usuari navegui per les diferents pantalles, amb la única i estricta finalitat d’identificar l’idioma i les preferències, podent oferir-li un servei més adequat. Les cookies utilitzades pel Consorci Sanitari de l’Anoia, son emmagatzemades en el disc dur de l’usuari però no poden llegir les dades contingudes en ell ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L’usuari pot impedir la generació de cookies a través de la selecció de la corresponent opció del navegador, però donat que les mateixes s’utilitzen per a reconèixer els usuari i prestar-li un serveis personalitzat, pot ser possible que és produeixi algun mal funcionament del website. També, si en dona el seu consentiment, podem emprar cookies analítiques per fer anàlisis estadístiques sobre l’ús de la pàgina web per part dels usuaris.

Política de publicitat

El website «www.answers.cat», propietat del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), no allotja cap tipus de publicitat ni pròpia, ni de tercers. No obstant, queda reservat el dret de poder inserir publicitat tot indicant-t’ho de forma explícita dintre de l’apartat «Avís Legal».

En el cas que ens hagis donat les teves dades per informar-te d’informació i activitats del Consorci Sanitari de l’Anoia, us informem:

El responsable del tractament de les dades personals
És el Consorci Sanitari de l’Anoia (www.csa.cat ), ubicat a Av. Catalunya, 11, 08700, Igualada, Barcelona. Telèfon de contacte: 938 075 500.

Dades de contacte: lopd@CSA.cat

Delegat de protecció de dades en l’àmbit de salut:

https://www.csa.cat/rsc-i-transparencia/proteccio-de-dades-de-salut.html

Correu: josue.sallent@ticsalutsocial.cat

Per a què i amb quina legitimació tractem les seves dades personals?

• Finalitat de les dades?
S’utilitzaran per enviar el Newletters, esdeveniments, promocions dels serveis i activitats del Consorci Sanitari de l’Anoia.

• Quan utilitzarem les seves dades?
Utilitzarem només les seves dades quan ens doni el seu consentiment. Podrà retirar aquest consentiment en qualsevol moment.

• Per quant de temps conservarem les seves dades?
CSA tractarà les seves dades des del moment en què es demanen i fins que acabi la finalitat per la qual van ser recollides o en el moment en que vostè revoqui el consentiment prestat.

• A qui comunicarem les seves dades?
Les teves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.

• Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
És poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitacions en el tractament, d’acord amb el qual preveu el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, dirigint-se a la direcció de CSA o a través de l’adreça de correu electrònic lopd@CSA.cat, a la atenció del delegat de protecció de dades. A més, si considera infringits els seus drets podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).